วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี  ประกายเพ็ชร รุ่งเรือง (ออมทรัพย์)

ช่องทางการชำระ

ชำระเงินปลายทาง

ชำระเงินปลายทางกับพนักงานส่งสินค้า เมื่อได้ได้รับสินค้า มีค่าธรรมเนียมปลายทาง 20 บาท

ช่องทางการติดต่อร้าน

ไลน์ไอดี @sheetstore

โทรศัพท์ 086-6321843

อีเมล์ sheetstore001@gmail.com