แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

฿395.00฿585.00

คู่มือเตรียมสอบ หนังสือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีทั้ง PDF และ หนังสือ พร้อมแนวข้อสอบ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด ธันวาคม 2560 ตรงตามประกาศสอบ

 

[dt_highlight color=”” text_color=”” bg_color=””]
**ปรับปรุงเนื้อหาตามที่ประกาศสอบล่าสุด

**มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า

**เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น

**มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย

**สรุปสาระสำคัญท้ายบท[/dt_highlight]

ล้างค่า

คำอธิบาย

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการแพทย๋
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
 • สรุประเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
 • สรุประเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
 • แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
 • หลักการบัญชี
 • แนวข้อสอบหลักการบัญชี
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 • สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

PDF 395 บาท (รับหนังสือ 1-30 นาที), หนังสือ 585 บาท ส่งฟรี Kerry Express