แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

฿395.00฿585.00

หนังสือเตรียมสอบ คู่มือสอบ พร้อม แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปรับปุงเนื้อหาล่าสุด ธันวาคม 2560

ล้างค่า

รายละเอียด

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

#ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
#แนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
สรุปพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สรุปพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539
ประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายวิธีปิดจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีปิดจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

Additional information

รูปแบบหนังสือ

PDF 395 บาท (รับหนังสือ 1-30 นาที), หนังสือ 585 บาท ส่งฟรี Kerry Express