แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงบประมาณ

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงบประมาณ ฉบับปรับปรุงล่าสุด เมษายน 2561 ออกแนวข้อสอบ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง มีทั้งแบบไฟล์ PDF และ หนังสือ ส่งฟรี Kerry และ มีบริการเก็บเงินปลายทาง
[dt_highlight color=”” text_color=”” bg_color=””]PDF 395฿ | หนังสือ 585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20฿
[/dt_highlight]

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียด

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงบประมาณ

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ
 • พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
 • แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
 • สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภษษณ์เข้างานราชการ

การสมัครสอบตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ

ผู้ประสงจะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงบประมาณสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์  https://bb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตลอต 24 ชม ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงบประมาณจะประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ทางเว็บไซต์ https://bb.thaijobjob.com

หลักสูตรและวิธีการสอบตำแหน่ง นิติกร สำนักงบประมาณ

 • ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ระเบียบบริการาชกาแผ่นดิน 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ราชการทางปกครอง 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

แนวข้อสอบ สำนักงบประมาณ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งงานนิติกรปฏิบัติการ

ด้านการปฏิบัติการ

 • เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหทายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
 • ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับหตุการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 • ศึกษา้อมูล รวบวม แสวงหาข้อเท็จริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ตามกฎหมายกครอที่เกียวข้องกับการบริการราชการ และดำเนินคดีของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง

ด้านการวางแผน

 • วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือดครงการ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไตามเป้าหมายและผลสำฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 • ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎกมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้งความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกียวข้องและเป็นประโยชน์กำการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท