แนวข้อสอบ บุคลากร กรมท่าอากาศยาน

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ บุคลากร กรมท่าอากาศยาน ล่าสุด [2561] มีทั้งไฟล์ PDF 395และ หนังสือ 585 จัดส่งฟรี Kerry และ มีเก็บเงินปลายทาง ฉบับปรับปรุงล่าสุด เมษายน 2561 เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา สรุปสาระสำคัญ และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย
[dt_highlight color=”” text_color=”” bg_color=””]PDF 395฿ | หนังสือ 585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20฿
[/dt_highlight]

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ ตำแหน่งบุคลากร กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ บุคลากร กรมท่าอากาศยาน

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
 • ความรู้ทั่วไป ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ
 • หลักการและแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
 • แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

การรับสมัครตำแหน่งบุคลากร บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนึ้

ท่าอากาศยานกระบี่ ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานขอนแก่น ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานสุราษธานี ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานอุดรธานี ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานอุบลราขธานี ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/

 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในตำแหน่งงาน บุคลากร กรมท่าอากาศยาน

 • ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง รวมถึงการให้พ้นจากราขการของ ข้าราขการ พนักงานราขการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนประวัติ และข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราขการ พนักงานราขการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว รวมถึงทะเบียนผู้พ้นจากราขการ โดยต้องจัดทำข้อมูล และมีการบันทึกทั้งในแฟ้ม เอกสารและในระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อแสดงเป็นฐานข้อมูลในการใข้ประโยขน์ต้านต่างๆ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ แผนงาน กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดสวัสติการ และการดูแลให้บริการเกี่ยวกับประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ของเจ้าหน้าที่กรม สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานด้านฝึกอบรมในต่างจังหวัดไต้
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับหมาย

แนวทางการสอบ ภาค ข วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน
 • หลักการและแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่คิ พ.ศ. ๒๕๔๖
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗

เอกสารแนบ ประกาศรับสมัครงาน-กรมท่าอากาศยาน-2561-1
เอกสารแนบ ประกาศรับสมัครงาน-กรมท่าอากาศยาน-2561-2

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท