แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมประมง

฿395.00฿585.00

หนังสือเตรียมสอบ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมประมง พร้อมแนวข้อสอบ ปรับปรุงเนื้อหาล่า ตรงตามประกาศ พฤศจิการยน 2560

ล้างค่า

คำอธิบาย

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมประมง

ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สรุปสถานการณ์บ้างเมือง เหตุการณ์สำคัญปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

PDF 395 บาท (รับหนังสือ 1-30 นาที), หนังสือ 585 บาท ส่งฟรี Kerry Express