แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง กรมการขนส่งทางบก

395฿585฿

ล้างค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง กรมการขนส่งทางบก

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด ธันวาคม 2560 ตรงตามประกาศสอบ

ตัวอย่างเนื้อหา

ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ติดตามประกาศการรับสมัครงาน  2560 2561  ตำแหนงงานราชการ เจ้าหน้าที่ขนส่ง กรมการขนส่งทางบก และตำแหน่งงานอื่น ๆ ในสังกัด กรมการขนส่งทางบก

https://dlt.job.thai.com/

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

PDF 395 บาท (รับหนังสือ 1-30 นาที), หนังสือ 585 บาท ส่งฟรี Kerry Express