แนวข้อสอบ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

฿395.00฿585.00

ล้างค่า

คำอธิบาย

สารบัญเนื้อหา

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
กฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญในปัจจุบัน
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 1
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 3
สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก

ติดตามข่าวประกาศ

Copy Path

http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/CategoryView/mid/388/categoryId/6/.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

PDF ราคา 395 บาท (ส่งทางอีเมล์ 1-30 นาที), หนังสือ ราคา 585 บาท ส่งฟรี Kerry Express

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.