กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา 20 มิย – 20 กค 2561

ตำแหน่ง : นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

** ผ่านภาค ก. สมัครทางเว็บไซต์ : http://www.excise.go.th/job วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ