สรุปตาราง ตําแหน่งว่างท้องถิ่น แต่ละเขตบรรจุเท่าไหร่

สรุปตาราง ตําแหน่งว่างท้องถิ่น 64 แต่ละเขตบรรจุเท่าไหร่ สอบท้องถิ่น ตําแหน่งไหนดี ใครที่ยังไม่สมัครสอบ หรือกำลังจะสมัครสอบ สรุปอัตราว่างของแต่ละเขต

✅ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 26 ตำแหน่ง ใช้วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สมัครสอบ
✅ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 24 ตำแหน่ง ใช้วุฒิต่ำกว่า ป ตรี สมัครสอบ
✅ ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก 23 ตำแหน่ง
รวม 4,426 อัตรา

 
 

ตําแหน่งว่างท้องถิ่น 64 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตําแหน่งว่างท้องถิ่น 64 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 
 

ตําแหน่งว่างท้องถิ่น 64 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตําแหน่งว่างท้องถิ่น 64 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 
 

ตําแหน่งว่างท้องถิ่น 64 ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก

ตําแหน่งว่างท้องถิ่น 64 ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก