สพฐ. รับสมัครสอบราชการ 38 ค. (2) ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. ปี 2567

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัด สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ

ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 28 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 46 อัตรา ดังนี้

 1. นักจัดการงานทั่วไป  จำนวน  2  อัตรา
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  1  อัตรา
 3. นิติกร จำนวน  1  อัตรา
 4. นักวิชาการศึกษา จำนวน  5  อัตรา
 5. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน  4  อัตรา
 6. นักทรับพยากรบุคคล จำนวน  2  อัตรา
 7. นักวิชาการพัสดุจำนวน  3  อัตรา
 8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน  3 อัตรา
 9. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน  20  อัตรา
 10. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน  5  อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 22 อัตรา

 1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  11  อัตรา
 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา
 3. เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน  10  อัตรา

เงินเดือนที่ได้รับ

 • ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 • ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

 

ประกาศรับสมัครสอบ

เอกสารแนบท้ายประกาศ1

เอกสารแนบท้ายประกาศ2

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัด สพฐ.

ref: obec.jobthaigov.com

 

สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://obec38.jobthaigov.com/ ตั้งแต่วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ