แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

฿395.00฿585.00

ล้างค่า

คำอธิบาย

ตัวอย่างสารบัญเนื้อและแนวข้อสอบ
– ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
– สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
– กฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
– ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญในปัจจุบัน
– แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 1
– แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
– แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 3
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก

ติดตามประกาศสอบ ตำแหน่งงานราชการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

https://dwf.thaijobjob.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

PDF 395 บาท (ส่งทางอีเมล์ 1-30 นาที), หนังสือ 585 บาท ส่งฟรี Kerry Express

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.