แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

฿395.00฿585.00

คู่มือเตรียมสอบ หนังสือสอบ มีทั้ง PDF และ หนังสือ พร้อม แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด ปี 2561

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม
ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

 • ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม
 • แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
 • วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวน การหาเหตุผล
 • วิชาภาษาไทย
 • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินการคลัง การงบประมาณ
 • หลักการบัญชี
 • แนวข้อสอบหลักการบัญชี
 • แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 • ความรู้เกี่ยวกับ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
 • สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์

ติดตามประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม และตำแหน่งงานอื่น ๆ ในสังกัด สำนักงานศาลยุติธรรม

https://op.job.thai.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

PDF 395 บาท (รับหนังสือ 1-30 นาที), หนังสือ 585 บาท ส่งฟรี Kerry Express