แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต

395฿605฿

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต DMH’s อัพเดท พฤษภาคม 2561 ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด ตรงตามประกาศสอบ มีทั้งแบบไฟล์ PDF และ หนังสือ พร้อมจัดส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง
[dt_highlight color=”” text_color=”” bg_color=””]PDF 395฿ | หนังสือ 585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20฿
[/dt_highlight]

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต คู่มือเตรียมสอบ หนังสือสอบงานราชการ กรมสุขภาพจิต พร้อมแนวข้อสอบ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด ตามประกาศสอบ

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต DMH's

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหาภายในเล่ม

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
 • การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 • หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๐
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • สรุปสาระสำคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์

การรับสมัครสอบ กรมสุขภาพจิต นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึง 13 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com

 

อัตตราเงินเงือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดเป็นไปตามประกาศกรมสุขภาจิต ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์แนบ กรมสุขภาพจิตรับสมัครสอบ 5-2561

ติดต่อกรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
11000
โทร 02 149 5555 ถึง 60

Web site : https://www.dmh.go.th
Information Email : webmaster@dmh.mail.go.th, dmhstaff@dmh.go.th
Webmaster Email : amornvit@dmh.mail.go.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

PDF 395 บาท (จัดส่งทางอีเมล์), หนังสือ 585 บาท (โอนเงิน) ส่งฟรี Kerry Express, หนังสือ 585+20 บาท (เก็บเงินปลายทาง)