แนวข้อสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) อัพเดตล่าสุดตามประกาศสอบ เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว เก็งข้อสอบโดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ พร้อมไฟล์เสียง MP3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIP 2561

แนวข้อสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 • ความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้าง บทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
 • แนวข้อสอบ พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2550
 • แนวข้อสอบ พรบ.การนิคมอุตสาหหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2550
 • พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
 • แนวข้อสอบ พรบ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
 • ความรู้ด้านการวิเคราะห์และหลักการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
 • ความรู้ทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์
 • แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
 • ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาไทย
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
 • ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558
 • แนวข้อสอบ พรบ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 

วันที่เปิดรับ นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 10 กย ถึงวันที่ 17 กย 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชกาาร การประกาศราชชื่อ วันที่สอบ เวลา และสถานที่สอบและวันที่ 24 กันยายน 2561 และจะดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 กันยายน 2561

 

การรับสมัคร นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

อัตราการว่าง 7 อัตรา

ปฏิบัติงานที่

ส่วนกลาง กทม 3 อัตรา

 1. กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม 1 อัตรา
 2. กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 1 อัตรา
 3. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 อัตรา

ส่วนภูมิภาค 4 อัตรา

 1. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา
 2. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร 2 อัตรา
 3. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

สิทธิปะโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริการพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พศ 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน พนักงานราชการ (ฉบับที่ 8 ) พศ. 2563

คุณสมบัติเฉพาะได้รับวุติปริญญญาตรีหรือคุณคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม

ทดสอบพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน 200 คะแนน

 1. ความรู้ทั่วไป 100 คะแนน
  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวดับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
  2. ความรู้เกี่ยวกับการคิดคำนวน ด้านเหตุผล ด้านความเข้าใจภาษา และด้านการใช้ภาษา
  3. ความรู้ ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ
 2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  2. ความรู้เกีย่วกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
  3. ความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้าง บทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  4. ความรู้ด้านการวิเคราะห์และหลักการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท