แนวข้อสอบ ผู้ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ ผู้ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด ตรงตามประกาศสอบ เนื้อหาครบจบในเล่มเดียวสอบถาม/สั่งซื้อ Line ID:@sheetstore หรือช่องทางอื่นๆ ทางเว็บไซต์
[dt_highlight color=”” text_color=”” bg_color=””]PDF 395฿ | หนังสือ 585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20฿
[/dt_highlight]

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ พร้อมไฟล์เสียง MP3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหาแนวข้อสอบ ผู้ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ ผู้ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการในพื้นที่เขตสนามบิน (Airside)
 • ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
 • การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 

ข้อมูลการรับสมัคร ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน  กรมท่าอากาศยาน

 • กลุ่มงาน           เทคนิคทั่วไป
 • อัตราค่าตอบแทน ๑๑,๒๘๐ บาท
 • อัตราว่าง           ๑ อัตรา
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานแม่สอด ๑ อัตรา

๗. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้อน (ม.๓)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://airports.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชม ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประกาศรายชื่อ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 9 กรมท่าอากาศยาน และที่เว็บไซต์ https://airports.job.thai.com/

๙. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

 • การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑.๑ องค์ประกอบที่ ๑ (๗๐ คะแนน)

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการในพื้นที่เขตสนามบิน (Airside) ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๒. องค์ประกอบที่ ๒ (๓๐ คะแนน)

– ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
– ความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์

๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท