แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด ตรงตามประกาศสอบ เมษายน 2561 มีทั้งแบบไฟล์ PDF และ หนังสือพร้อมจัดส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง สอบถาม/สั่งซื้อ Line ID:@sheetstore หรือช่องทางอื่นๆ ทางเว็บไซต์
[dt_highlight color=”” text_color=”” bg_color=””]PDF 395฿ | หนังสือ 585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20฿
[/dt_highlight]

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
 • ความรู้ทั่วไป ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เบื้องต้นการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

การรับสมัครสอบตำแหน่ง พนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน

บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนึ้

 • สำนักงานเลขานุการกรม ๓ อัตรา
 • กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ๒ อัตรา
 • ท่าอากาศยานระนอง ๑ อัตรา
 • ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑ อัตรา
 • ท่าอากาศยานอุบลราขธานี ๑ อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการสมัครสอบ ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง ปวส หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

เอกสารแนบ ประกาศรับสมัครงาน-กรมท่าอากาศยาน-2561-1
เอกสารแนบ ประกาศรับสมัครงาน-กรมท่าอากาศยาน-2561-2

 

ลักษณะงานตำแหน่ง พนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน

 • ลงทะเบียนรับ — ส่งหนังสือ ร่าง โต้ตอบ เก็บ ค้น และพิมพ์ หนังสือราขการ ตรวจทานหนังสือ ทำลายเอกสาร
 • ช่วยจัดทำเอกสารต่างๆ ที่ใช่ในการปฏิบัติงาน เช่น หนังสือเวียนต่างๆ เอกสารการประชุม เป็นต้น
 • รวบรวม จัดทำสถิติ ข้อมูล และรายงานที่เกี่ยวของ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย

วิธีการสอบคัดเลือกตำแหน่งงาน พนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน

สอบภาค (ก) วัดความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
 • วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการ ให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรีอเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหดุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐานหรือให้ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น
 • วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และติความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษารูปแบบต่างๆ จากคำ กสุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น ๆ
 • วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน และความเช้าใจสาระสำคัญของข้ออความในระดับเบื้องด้น
สอบภาค (ข) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรืว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๔๒๖ และที่แก่ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
สอบภาค (ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยขน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณจริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรคปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท