แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานขนส่ง กรมท่าอากาศยาน

395฿605฿

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานขนส่ง กรมท่าอากาศยาน ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด เม.ย. 2561 ตรงตามประกาศสอบ มีทั้งแบบไฟล์ PDF และ หนังสือ พร้อมจัดส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง สอบถาม/สั่งซื้อ Line ID:@sheetstore หรือช่องทางอื่นๆ ทางเว็บไซต์
[dt_highlight color=”” text_color=”” bg_color=””]PDF 395฿ | หนังสือ 585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20฿
[/dt_highlight]

  • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
  • เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
  • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
  • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
  • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
  • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานขนส่ง กรมท่าอากาศยาน

ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
ความรู้ทั่วไป ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๐ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนื้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานพษณุโลก ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานแม่ลอด ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานลำปาง ๒ อัตรา
ท่าอากาศยานเลย ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานสุราษธานี ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑ อัตรา

ลักษณะการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง กรมท่าอากาศยาน

การให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสาร และบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ
พิจารณาเบื้องด้นในการขออนุญาต ขออนุมัติเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ และการใช้พื้นที่หรือการเข้าพื้นที่เขตหวงห้ามของท่าอากาศยาน
ดำเนินการด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของท่าอากาศยาน
รับ — ส่ง ร่างหนังสือ ควบคุมมทะเบียนหนังสือ ค้นและพิมพ์หนังสือราขการ พร้อมงบประมานการเงินและบัญชี
จัดทำรายงาน และสถิติที่เกี่ยวข้อง ช่วยอำนวยการพธีการต่างๆ ในการจัดประขุม สัมมนา ณ ท่าอากาศยาน การใช้ห้องประขุม ห้องรับรอง
อาคารสถานที่
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท