แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การคลัง กรมบัญชีกลาง

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การคลัง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงล่าสุด มีนาคม 2561 ตามประกาศสอบ เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง มีทั้ง ไฟล์ PDF และ หนังสือ พร้อมส่งฟรี Kerry Express และมีบริการเก็บเงินปลายทาง
[dt_highlight color=”” text_color=”” bg_color=””]PDF 395฿ | หนังสือ 585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20฿
[/dt_highlight]

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การคลัง กรมบัญชีกลาง

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การคลัง กรมบัญชีกลาง

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • ความรู้เกี่ยวกับ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญ
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558
 • ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผนงานการประสานงานและการจัดการองค์การ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจการบริหารราชการและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พรบ.การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์

การสมัคร ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การคลัง

รับจำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (ปวช.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://cgd.job.thai.com

ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม — 5 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม:ไฟล์เอกสารแนบ

ความรู้เฉพาะตำแหน่งในการสอบ เจ้าหน้าที่การคลัง กรมบัญชีกลาง

 • ความรู้เกี่ยวกับการรับ — จ่ายเงินคลัง
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ความรู้เกี่ยวการจ่ายเงินเดือ ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาจ
 • ความเกี่ยวกับ พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 • ความรู้เกี่ยววกับกาวิเคราะห์และวางแผน การประสานงาน และการจัดการองค์การ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรฐกิจ การบริหาราชการ และแผนยุทธศาสตร์ชิติ 20 ปี
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
 • ความรู้เกี่ยวกับกกฎระเบียบ ที่เกีย่วข้องกับพนักงานราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท