แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน อัพเดทล่าสุดตรงตามประกาศสอบ เนื้อครบจบในเล่มเดียว เก็งข้อสอบโดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ พร้อมไฟล์เสียง MP3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า
แชร์ให้เพื่อน

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
 • ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร และการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

การสมัครสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://airports.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชม ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประกาศรายชื่อ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 9 กรมท่าอากาศยาน และที่เว็บไซต์ https://airports.job.thai.com/

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก สอบข้อเขียน 100 คะแนน สัมภาษณ์ 100 คะแนน

 • ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์
 • พรบ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2597 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมันตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมันตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการ
 • ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 • ความรู้พ้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท