แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

฿395.00฿585.00

คู่มือเตรียมสอบ  มีทั้งแบบ PDF และหนังสือ พร้อม แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด ตรงตามประกาศสอบ

[dt_highlight color=”” text_color=”” bg_color=””]**ปรับปรุงเนื้อหาตามที่ประกาศสอบล่าสุด
**มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
**เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
**มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
**สรุปสาระสำคัญท้ายบท
[/dt_highlight]

ล้างค่า

รายละเอียด

หนังสือเตรียมสอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) ปี 2561

หนังสือเตรียมสอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) ปี 2561

ปรับปรุงเนื้อหา ตรงตามประกาศสอบ  พร้อมแบบฝึกหัดสำหรับฝึกติวด้วยตัวเองก่อนสอบ แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

*** อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุด ***

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น 2561

 • ความหมายของ “ครู”
 • จิตวิญญาณความเป็นครู
 • หลักการสอนที่ดี
 • ความสามารถในการใช้ภาษา
 • เจาะเทคนิคกำรทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
 • การคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
 • การเขียนความเรียง
 • ศาสตร์พระราชา
 • ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในนักเรียนและแนวทางการแก้ไข
 • มาตรฐานวิชาชีพครู
 • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 • ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย แบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550
 • การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning)
 • การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านการศึกษา)
 • ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2559 พร้อมตัวอย่างคำตอบ
 • ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2560 พร้อมตัวอย่างคำตอบ
 • สรุป ข่าวเด่นสถานการณ์ปัจจุบันข่าวไทย และทั่วโลกใน ปี 2560
 • เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
สามารถติดตามข้อมูลการสอบ ได้ที่สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เว็บไซต์ https://muakru.thaijobjob.com ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ สถานที่สอบ พร้อมกับราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทางอีเมล์), หนังสือ ราคา 585 บาท ส่งฟรี Kerry Express