สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

แนวข้อสอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด คู่มือเตรียมสอบ หนังสือสอบงานราชการ พร้อมแนวข้อสอบ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด ตามประกาศสอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  มีสำนักงานที่ตั้งประจำทุกจังหวัด ของประเทศไทย

เป็นศูนย์รวมข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารสั่งการของจังหวัด