สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

Showing 1–21 of 32 results

แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สอบ สพฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หน่วยานสังกัด สพฐ สอบ ม 38 ค (2) กะทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงเนื้อหาตามที่ประกาศสอบล่าสุด มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง พร้อมด้วยเฉลย สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ พร้อมไฟล์เสียง