สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หนังสือเตรียมสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สำนักงาน ก.พ.

  • แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย และคำอธิบาย
  • ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาไทย
  • แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย
  • ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
  • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย และคำอธิบาย

รวมข้อสอบเก่าที่เคยสอบจริง ปี 59-60 พร้อมเฉลย