สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สอบบุคลากรทางการศึกษา สอบ มาตรา 38 ค.(2) หนังสือเตรียมสอบ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงศึกษาธิการ เก็งข้อสอบโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่ง เนื้อหาอัพเดตครบถ้วนตรงตามประกาศสอบ สรุป เนื้อหา และแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย [ครบจบในเล่มเดียว]

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ปี 2565

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 13 อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 15 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะแหน่งนักวิชาการพัสดุ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 30 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอีนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6. นักวิชาการศึกษา จำนวน 43 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอีนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

8. นิติกร จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนิติกร : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสายาวิชานิติศาสตร์

10. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 65 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท – 12,652 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

สมัครได้ทางเว็บไซต์  http://ops.jobthaigov.com/  ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หนังสือเตรียมสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษา ม. 38 ค.(2) ฉบับล่าสุด