แนวข้อสอบ นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อัพเดตเล่าสุดตรงตามประกาสสอบ เมษายน 2562 [จบในเล่มเดียว]

  • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตรงตามประกาศสอบ
  • กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว
  • สรุปสาระสำคัญ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
  • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
  • มีทั้งไฟล์ PDF และ แบบเล่มหนังสือ
  • ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพ มีความรู้และประสบการณ์

[พร้อมส่ง]

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

– ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
– ความรู้ด้านกฎหมายมหาชน
– พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
– แนวข้อสอบ พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
– พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
– แนวข้อสอบ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
– พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
– แนวข้อสอบ พรบ.สวนป่า พ.ศ.2535
– พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
– แนวข้อสอบ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
– ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 

รูปแบบการสั่งซื้อ
✔ ไฟล์ PDF เล่มละ 395 บาท (จัดส่งทางอีเมล์) ได้รับภายใน 1-30 นาที
✔ หนังสือ (โอนเงิน) เล่มละ 585 บาท ส่งฟรี Kerry Express
✔ หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง Kerry) ค่าธรรมเนียมปลายทาง 20 บาท รวมเป็น 605 บาท

สอบถาม/สั่งซื้อ 📗 Line ID : @sheetstore

คลิกเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ >> https://line.me/R/ti/p/%40ruj0502k

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี2562

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 29 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com

จำนวน 201 อัตรา
กลุ่มงานบริการ
[1] เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 9 อัตรา
[2] เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 21 อัตรา
[3] เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
[4] เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 13 อัตรา
[5] เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 19 อัตรา
[6] เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 20 อัตรา
[7] เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 32 อัตรา
[8] เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
[9] เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
[10] เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
[11] นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
[12] นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
[13] ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
[14] ช่างปูน จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[15] นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 48 อัตรา
[16] นิติกร จำนวน 7 อัตรา
[17] นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
[18] เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
[19] นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 9 อัตรา
[20] นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 3 อัตรา
[21] นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
[22] เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
[23] นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 2 อัตรา
[24] นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
[25] วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
[26] สัตวแพทย์ จำนวน 3 อัตรา

Additional information

รูปแบบ

E-Book 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 605 บาท