แนวข้อสอบ นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน สขค. สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ฉบับปรับปรุงล่าสุดตามประกาศสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว

  • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
  • เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
  • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
  • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว
  • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
  • สรุปสาระสำคัญ พร้อมไฟล์เสียง MP3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ด้านเหตุผล
อุปมาอุปไมย
บทความยาว
บทความสั้น
เติมคำ
เรียงประโยค
ข้อบกพร่องภาษา
การใช้คำราชาศัพท์
แนวข้อสอบด้านเหตุผล
แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
การสนทนา (Conversation/ Dialogues)
การอ่านบทความ (Reading Comprehension)
ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 

วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com หัวข้อ ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติงานระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2561

 

การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1)

สขค. กำหนดวันสอบคัดเลือกในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1) เฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบถูกต้องแล้ว พร้อมประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและวิธี ปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 1) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com

การประเมินคัดเลือกภาคความเหมาะสมของตำแหน่ง (ภาค 2)

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมของตำแหน่ง (ภาค 2) เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1) ซึ่งต้องมีผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 พร้อมประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมของเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 2) ทาง เว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท