แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์ธุรกิจปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์ธุรกิจปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า สขค. (OTCC) ฉบับปรับปรุงล่าสุดตามประกาศสอบ เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์ธุรกิจปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
 • พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ด้านเหตุผล
  • อุปมาอุปไมย
  • บทความยาว
  • บทความสั้น
  • เติมคำ
  • เรียงประโยค
  • ข้อบกพร่องภาษา
  • การใช้คำราชาศัพท์
  • แนวข้อสอบด้านเหตุผล
  • ด้านตัวเลข
  • ลำดับและอนุกรม
  • ความน่าจะเป็น
  • วิธีการเรียงสับเปลี่ยน
  • จำนวนเสาที่ปักตามเส้น
  • การบวกเลขหลายจำนวนเรียงกัน
  • บัญญัติไตรยางศ์
  • ความเร็ว (v)
  • ร้อยละและเปอร์เซ็นต์(%)
  • ดอกเบี้ยและอัตราเงินเดือน
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท