แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า สขค. (OTCC) ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามประกาศสอบ เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว

  • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
  • เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
  • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
  • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว
  • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
  • สรุปสาระสำคัญ พร้อมไฟล์เสียง MP3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ด้านเหตุผล
อุปมาอุปไมย
บทความยาว
บทความสั้น
เติมคำ
เรียงประโยค
ข้อบกพร่องภาษา
การใช้คำราชาศัพท์
แนวข้อสอบด้านเหตุผล
แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท