แนวข้อสอบ นิติกร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

฿395.00฿585.00

คู่มือเตรียมสอบพร้อม แนวข้อสอบ นิติกร กรมสุขภาพจิต ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด มกราคม 2561 ตรงตามประกาศสอบ มีทั้ง PDF และ หนังสือ จัดส่งส่งฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทาง

[dt_highlight color=”” text_color=”” bg_color=””] **ปรับปรุงเนื้อหาตามที่ประกาศสอบล่าสุด
**มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
**เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
**มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
**สรุปสาระสำคัญท้ายบท [/dt_highlight]

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นิติกร กรมสุขภาพจิต ตัวอย่าง ข้อสอบ

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ นิติกร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 • ประมวลกฎหมายอาญา
 • แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 • แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 • สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์

ติดตามประกาศรับสมัครสอบ

ตำแหน่งงานราชการ นิติกร กรมสุขภาพจิต  และตำแหน่งงานอื่น ๆ ในสังกัด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ได้ที่เว็บไซต์  https://www.dmh.go.th/rssnews/news3.asp

ข้อมูลการรับสมัครสอบเบื้องต้น

ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต อาคาร ๓ ชั้น ๔ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ในวัน และเวลาราชการ โดย
ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๔ มกร าคม ๒๕๖๑
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมสุขภาพจิต และ www.dmh.go.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

PDF 395 บาท (จัดส่งทางอีเมล์), หนังสือ 585 บาท ส่งฟรี Kerry Express