แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด มีนาคม 2561 ตรงตามประกาศสอบ มีทั้งแบบไฟล์ PDF และ หนังสือ พร้อมจัดส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทา
[dt_highlight color=”” text_color=”” bg_color=””]PDF 395฿ | หนังสือ 585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20฿
[/dt_highlight]

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
 • สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
 • สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 • ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
 • แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
 • สรุปประมวลรัษฎากร
 • แนวข้อสอบประมวลรัษฎากร
 • เจาะเทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading, Comprehension)
 • สรุปเหตุการณ์สำคัญในประเทศและต่างประเทศ
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

การสมัครสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

งินเดือน 11,500–12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ปวส.สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการหรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ หรือสาขาวิชาทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือทางภาษา วรรณคดี

ผู้ที่สนใจจะสมัครงานราชการ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th หรือ https://tax.thaijobjob.com

ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักสูตรและวิธีการสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โดยมีวิธีแบบปรนัย จำนวน 100 ข้อ 200 คะแนน ใช้เวลา 3 ชม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 จำนวน 85 ข้อ 170 คะแนน ประกอบด้วย

 1. ความรู้เกี่ยวหกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัศดุภาครัฐ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงิงนและการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และความรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณะลการคลัง
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
 3. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
 4. ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนวจหน้าที่ และภารกิจ

ส่วนที่ 2 จำนวน 15 ข้อ 30 คะแนน

 1. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท