แนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด พ.ค. 2561 มีทั้งแบบไฟล์ PDF และ หนังสือ พร้อมจัดส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง สอบถาม/สั่งซื้อ Line ID:@sheetstore หรือช่องทางอื่นๆ ทางเว็บไซต์
[dt_highlight color=”” text_color=”” bg_color=””]PDF 395฿ | หนังสือ 585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20฿
[/dt_highlight]

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า

คำอธิบาย

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาบายและยุทธศาสตร์
 • พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 • สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การบริหารโครงการและงบประมาณ
 • สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึง 13 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com

 

อัตตราเงินเงือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดเป็นไปตามประกาศกรมสุขภาจิต ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์แนบ กรมสุขภาพจิตรับสมัครสอบ 5-2561

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 7 อัตรา

 1. บรรจุที่สำนักงานเลขานุการกรม ปฏบัติราชการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 1 อัตรา
 2. บรรจุที่โรงพยาบาลศรีธัญญญา ปฏิบัติราชการสถายันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง
 3. บรรจุที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
 4. บรจุที่สถาบันจิตรเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพยา กรุมเทพมกานคร จำนวน 1 อัตรา
 5. บรรจุที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสทรปราการ จำนวน 1 อัตรา
 6. บรรจุที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
 7. บรรจุที่กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตรจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน คำแนนเต็ม 200 คะแนน โดยมีขอบเขตดังนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับ พรบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ส.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. ระเบียบสำนักนายนรัฐในตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พรบ จัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พศ. 2560
 4. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 6. พรบ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พศ. 2540
 7. ความรู้เกียวกับกรวางแผน การบบริหารโครงการและงบประมาณ
 8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการจดการบ้านเมืองที่ดี พศ.2546
 9. ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 10. ความรูัเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท

แนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จาก 1 รีวิว

 1. guest

  เนื้อหาเยอะดีไม่ต้องหาอ่านหลายที่

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.