กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ รอบ 1/2566 32 ตำแหน่ง 529 อัตรา

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 2566 เปิดรับสมัครสอบ

 

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 2566 เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 529 อัตรา 32 ตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ตำแหน่งที่ กทม . เปิดรับสมัครสอบ

กทม . เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 474 อัตรา
ได้แก่

 • เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 93 อัตรา
 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 28 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 83 อัตรา
 • เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 29 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 51 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
 • เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา
 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา
 • นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
 • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 28 อัตรา
 • นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
 • พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 19 อัตรา
 • พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
 • พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 17 อัตรา
 • โภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 55 อัตรา
ได้แก่

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
 • ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ต้องการสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทาวเว็บไซต์ https://bangkok.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ประกาศรับสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1AL8fTEjJSu4Rue9l7o1Acl70QsxW1vFB/view?usp=drivesdk